ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η Φαρμακοσμέτικ- Διαφάρμ έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην Ελληνική και την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η εταιρείας μας επιθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Ε.Ο.Φ και πιστοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Παρασκευής που ισχύουν στην χώρα. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

Η εταιρεία μας διαθέτει εγκεκριμένα εργαστήρια κατά ELOT EN ISO 9001 καλύπτωντας τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρησης της Ποιότητας. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EK / EC CERTIFICATE
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EK / EC CERTIFICATE

Η Φαρμακοσμέτικ - Διαφάρμ έχει καθιερώσει και εφαρμώσει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, για την κατασκευή και τον τελικό έλεγχο των προϊόντων Athomer.