Μέθοδος Παραγώγης

Εξωτερική διαδικασία

Η παραγωγή γίνεται στην εταιρεία μας, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις. Μετά τη διαδικασία παραγωγής, τα προϊόντα μας αποστέλλονται σε εξωτερικό πιστοποιημένο εργαστήριο. Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο με ISO9001: 2015, 13485: 2016.

Διαδικασία κατασκευής

 • Συγκέντρωση θαλασσινού νερού με ειδική αντλία, από ένα ορισμένο βάθος και μια ορισμένη απόσταση από την ακτή.
 • Μεταφορά νερού στην περιοχή επεξεργασίας και παραγωγής για ποιοτικό έλεγχο υλικών σειράς.
 • Καταχώριση ιχνοστοιχείων νερού με μέθοδο ηλεκτροδιάλυσης.
 • Αραίωση στο συμπύκνωμα με απιονισμένο νερό σε 0,9% NaCI για το ισοτονικό διάλυμα ή 2,5 & NaCI για το υποτρονικό διάλυμα Ποσοτικός έλεγχος ή συντονισμός ιχνοστοιχείων.
 • Προσθήκη προσθέτων όπως μείγμα πρόπολης ή δυόσμο, εάν υπάρχει.
 • Απενεργοποίηση οποιωνδήποτε μικροοργανισμών στο διάλυμα με υπεριώδη ακτινοβολία.
 • Πλήρωση φιαλών HDPE 150ml, 100ml και 35ml.
 • Εγκατάσταση βαλβίδας ψεκασμού.
 • Αποστολή προϊόντων για αποστείρωση σε εξειδικευμένη εταιρεία. Η αποστείρωση πραγματοποιείται με ακτινοβολία γραμματικής.


Εν συντομία διαδικασία

 • Συλλογή φρέσκου θαλασσινού νερού για κάθε διαδρομή.
 • Ηλεκτροανάλυση: ΟΧΙ απλή αραίωση. Επιτρέπει τον διαχωρισμό και τη συλλογή όλων των χρήσιμων θαλάσσιων στοιχείων που απαιτούνται.
 • Αραίωση συμπυκνωμένης άλμης με απιονισμένο νερό για την επίτευξη της επιθυμητής συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου (NaCI).
 • UV ακτινοβολία
 • Εμφιάλωση
 • Ακτινοβολία γάμμα για αποστείρωση
 • Συσκευασία
Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.