Κλινικές Μελέτες

Αλλεργική ρινίτιδα:

Α. Μετά τη χρήση του Athomer στείρου ισότονου ρινικού εκνεφώματος θαλασσινού νερού επί 15 ημέρες σε 132 ασθενείς. Βελτιώθηκε σημαντικά η ρινική τους αναπνοή και τη ροή του αέρα στην πλειονότητα των ασθενών. 

Πάνω από 80% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι και διαπίστωσαν μείζονα βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους

Β. Μετά τη χρήση των προιόντων athomer παρατηρήθηκε:

1. Βελτίωση της ρινικής ροής αέρα στο 84%

2. Ικανόποηση απο την λειτουργία του προιόντος στο 72%

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο 84%

Γ. Το athomer ισοτονο  βοηθά επίσης στη μείωση της ανάγκης λήψης φαρμακευτικών σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κορτικοστεροειδών και των αντιισταμινικών.

Το athomer  μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη γενικότερη κατάσταση της υγείας των ασθενών.

*ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΤΟ 2020  ΣΕ 132 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 55) ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ.


Δυσκολία ρινικής αναπνοής:

Α. Μετά τη  χρήση του Athomer στείρου ισότονου ρινικού εκνεφώματος θαλασσινού νερού με μέντα και ευκάλυπτο επί 20 ημέρες σε 28 ασθενείς βελτιώθηκε σημαντικά η αναπνοή και η ροή αέρα στην πλειονότητα των ασθενών.

 Πάνω από 90% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι και διαπίστωσαν μείζονα βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους. Όλοι οι ασθενείς ανέφεραν μια αίσθηση ανακούφισης κατά τη χρήση του Athomer ρινικού εκνεφώματος. 

Β.  Μετά τη χρήση των προιόντων athomer παρατηρήθηκε:

1. Βελτίωση της ρινικής ροής αέρα στο 82%

2. Ικανόποηση απο την λειτουργία του προιόντος στο 76%

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο 80%

Γ. Η χρήση του Athomer στείρου ισότονου ρινικού εκνεφώματος θαλασσινού νερού με μέντα και ευκάλυπτο επί 20 ημέρες βελτίωσε σημαντικά την αναπνοή και τη ροή αέρα στην πλειονότητα των ασθενών. Πάνω από 90% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι και διαπίστωσαν μείζονα βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους.

* ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΤΟ 2020  ΣΕ 28 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 60) ΠΟΥ ΕΠΑΣΧΑΝ ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΡΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ.


Μετεγχειρητικά  αποτελέσματα:

Α. Μετά τη  χρήση του Athomer στείρου υπέρτονου ρινικού εκνεφώματος θαλασσινού νερού επί 20 ημέρες σε 34 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σεπτοπλαστική (διαφραγματοπλαστική) εξαιτίας αποκλίνοντος ρινικού διαφράγματος που προκαλούσε δυσκολία στη ρινική αναπνοή, βελτίωθηκε σημαντικά η αναπνοή η ροή αέρα στην πλειονότητα των ασθενών.

Β.  Μετά τη χρήση των προιόντων athomer υπέρονου παρατηρήθηκε:

1. Βελτίωση της ρινικής ροής αέρα στο 88%

2. Ικανόποηση απο την λειτουργία του προιόντος στο 80%

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στο 93%

Γ. Η χρήση του Athomer υπέρτονου διαλύματος επί 20 μέρες μετεγχειρητικά σε σύγκριση με τη χρήση φυσιολογικού ορού(ισότονου διαλύματος) είχε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, οι ασθενείς του Athomer υπέρτονου ήταν αρκετά ικανοποιημένοι με σαφώς πιο βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

* ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΤΟ 2020  ΣΕ 34 ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 19 ΕΩΣ 58) ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20 ΗΜΕΡΩΝ.


Σύμφωνα με μέλετη βιολόγικής αξολόγησης που διεξήχθει το 2020. Παρουσιάστηκε ότι:

Α. Τα προιόντα athomer δεν παρουσίαζουν κανενα ερεθιστικό στοιχείο σε κανένα από τα σημεία που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τα συμπεράσματα των προηγουμένων δοκιμών.

(Qualimetrix biological evaluation report 2020)

Β.  Όλα τα προϊόντα Athomer συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του EN ISO 100993-1: 2018 και είναι βιολογικά ασφαλή για την προβλεπόμενη χρήση τους.

(Qualimetrix biological evaluation report 2020)


Qualimetrix Βιολογική Αξιολόγηση

Τα προιόντα athomer δεν παρουσίαζουν κανενα ερεθιστικό δυναμικό σε κανένα από τα σημεία που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με τα συμπεράσματα των προηγουμένων δοκιμών κυτταροτοξικότητας που υποστηρίζουν τη λογική ενός υπερβολικού, χειρότερου σεναρίου για τις συγκεντρώσεις 100% και 50% που δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικής κατάστασης επαφής. 

Όλα τα προϊόντα Athomer συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του EN ISO 100993-1: 2018 και είναι βιολογικά ασφαλή για την προβλεπόμενη χρήση τους. 

Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.