100% Φυσικό προϊόν

  • Το Athomer spray είναι θαλασσινό νερό από το Αιγαίο Πέλαγος. Το νερό αντλείται από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους σε απόσταση 5 μιλίων από την ακτή και από βάθος 10 μέτρων. Δεν περιέχει συντηρητικά, χρωστικές ουσίες, χημικά πρόσθετα ή προωθητικά αέρια. 
  • Η ηλεκτροδιάλυση είναι μια τεχνική συμπύκνωσης αλατούχων διαλυμάτων. Είναι εναλλακτική της αντίστροφης ώσμωσης και της εξάτμισης, πλεονεκτώντας στο οτι είναι λιγότερο ενεργοβόρος, ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το προς επεξεργασία νερό και τη σύσταση του επιθυμητού προϊόντος και (σε σχέση με την αντίστροφη ώσμωση) δεν απαιτεί συχνή αντικατάσταση μεμβρανών. Βασίζεται στην μεταφορά των διαλυτών στο νερό ιόντων διαμέσω δύο εναλλάξ τοποθετημένων τύπων μεμβρανών, κάτω από την επίδραση συνεχούς ηλεκτρικού πεδίου εφαρμοζόμενου μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Καθώς τα θετικά φορτισμένα ιόντα (κατιόντα) μπορούν να διέλθουν μόνον διαμέσω του ενός είδους των μεμβρανών (των κατιονανταλλακτικών μεμβρανών) και τα αρνητικά (ανιόντα) μόνον διαμέσω του άλλου τύπου (των ανιοανταλλακτικών), το νερό εισόδου χωρίζεται στη έξοδο σε αραιώματα και συμπυκνώματα. Ανάλογα με την εφαρμογή, οποιοδήποτε από τα δύο μπορεί να αποτελεί το προϊόν. Για την παραγωγή του «ΑTHOMER», θαλασσινό νερό περιεκτικότητας 3.5% w/w συμπυκνώνεται σε περιεκτικότητες 10-20% w/w, αποθηκεύεται σε δεξαμενές και, ανάλογα με τη ζήτηση, αραιώνεται σε ισότονα ή υπέρτονα διαλύματα με απιονισμένο νερό, εμφιαλώνεται και αποθηκεύεται.
  • Όλα τα προϊόντα Athomer παράγονται με πρωτοποριακή τεχνολογία και πιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής. Δεν προκαλούν ξηρότητα, εθισμό ή αλλοιώσεις του ρινικού βλεννογόνου και παρέχουν υψηλά επίπεδα οξυγόνωσης νερού και αφθονία ιχνοστοιχείων.
Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο. Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.