Ειδικώς το φυσικό θαλασσινό νερό που περιέχεται στα πιστοποιημένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ATHOMER, μέσω της σύστασής του, που προσομοιάζει αυτή του νερού που εντοπίζεται εντός του ανθρώπινου σώματος, και της «φυσικής…
Η ρινική συμφόρηση (το αίσθημα της «βουλωμένης μύτης» ή «μπούκωμα») αποτελεί ένα…
Η ανταλλαγή των αερίων ή αλλιώς «αναπνοή», είναι μια διαδικασία που επιτελείται…